Komuniti Industri


”University has to work with industry in order to be competent competitor in which they in future will have a co-optition relation (cooperate and compete)”.

Isu berkaitan hubungan universiti-industri telah menjadi agenda utama dalam perkembangan dasar pendidikan di peringkat universiti dan kerajaan. Jangkaan pulangan daripada hasill penyelidikan dan inonasi telah menyebabkan perubahan sikap pemegang saham di mana kerjasama universiti dan industri dapat ditingkatkan. Oleh itu, untuk merealisasikan objektif ini jurang kerjasama antara akademia dan industri perlu dirapatkan melalui pelbagai aktiviti dengan membina jaringan dan kerjasama pintar dengan rakan industri sedia ada serta yang baharu .
 

Laman Web:

http://icon.ump.edu.my
http://community.ump.edu.my