en-zafir

YBhg. Dato' Mohd Zafir bin Ibrahim

Wakil Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Transformasi)
Bahagian Strategi Korporat & Komunikasi,
Kementerian Kewangan Malaysia