Amanat Tahunan Naib Canselor 2014


“BERASASKAN NILAI, BERFOKUSKAN STRATEGI, BERPANDUKAN PRESTASI”