Amanat Tahunan Naib Canselor 2013


“MENUJU KECEMERLANGAN, KEMBALI KEPADA ASAS”.