-A A +A

Amanat Tahunan Naib Canselor 2011


“Membangun Universiti Ke Arah Keunggulan Lestari.”