Single Sign On


Single Sign On (SSO) di UMP

Universiti Malaysia Pahang (UMP) menyediakan kawalan capaian tunggal kepada pengguna iaitu staf dan pelajar bagi membenarkan akses kepada jaringan aplikasi yang ada. Pengguna hanya perlu log masuk sekali dan akan dibenarkan mengakses sistem berkaitan tanpa perlu diberitahu untuk log masuk semula. Jika sesi pengguna telah tamat, secara automatik sistem yang diakses oleh pengguna akan tamat sementara sistem yang berkaitan tidak dapat diakses kecuali dengan cara log masuk semula sistem. Ini bagi menjamin akses kepada sistem aplikasi yang ada terkawal dan selamat.

Antara sistem aplikasi yang boleh dicapai oleh Staf dan Pelajar.

STAF PELAJAR
 1. Memo
 2. MyLeave / Cuti
 3. TnT (Perjalanan dan Pengangkutan)
 4. MyWorkorder (Arahan Kerja)
 5. Bank Fail
 6. MyTraining / Sistem Latihan
 7. Direktori Staf
 8. Executive Approval System/Sistem Kelulusan Eksekutif
 9. Resource Booking
 10. E-Profile
 11. Sistem Penilaian Prestasi Staff
 12. E-Helpdesk
 13. MyARMS (Attendance)
 14. eGL (Surat Jaminan)
 15. E-Letter
 16. E-Meeting
 17. E-Filing
 18. MySKT
 19. MyAssetDeclaration
 20. E-Docket / Doket
 1. Memo
 2. MyTimeTable / Jadual Waktu
 3. Pendaftaran Kursus
 4. MyResult / Keputusan Peperiksaan
 5. Exam Schedule
 6. Student Activity
 7. E-Tempahan Kompleks Sukan
 8. Bank Fail / File Bank
 9. Student Outing
 10. Permohonan Pelekat Kenderaan
 11. E-PAT
 12. MyGrad
 13. Student Profile
 14. E-Annoucement
 15. MyFinance Info