-A A +A

Pengurusan Tertinggi



 

YH. PROFESOR DATO' SRI Ts. DR. DAING NASIR IBRAHIM
SSAP., DSAP., DIMP.

Ph.D (Dundee), MBA (Arkansas), BBA (W. Michigan), Dip (ITM), CA (Malaysia), FCPA (Australia)

Naib Canselor / Ketua Pegawai Eksekutif
 

 

 

 

YH. PROFESOR DATO' Ts. DR. ROSLI BIN MOHD YUNUS; DIMP.
Ph.D (Wales), M.Sc. (Wales), B.Sc. (North Carolina State), Dip. (ITM)

Timbalan Naib Canselor
(Akademik & Antarabangsa)

 

 

 

PROFESOR DATO' DR. MASHITAH BINTI MOHD. YUSOFF; DSAP.
Ph.D (Wichita State), M.A. (W. Michigan), B.S. (Wichita State)

Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan & Inovasi)

 

 

 

YH. PROFESOR DATO' DR. YUSERRIE BIN ZAINUDDIN
DIMP.

Ph.D (UKM), M. Com (Hons) (Wolonggong), B.Soc.Sc (Hons) (USM)

Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

 

 

 

ENCIK ABD. HAMID BIN MAJID
B.Comm. (Hons), (USM)

Pendaftar / Ketua Pegawai Operasi
 

 

 

 

ENCIK ZAINUDIN BIN OTHMAN
C.A. (M), B.Acc. (Hons), (UKM)

Bendahari / Ketua Pegawai Kewangan
 

 

 

 

TUAN HAJI RUSLAN BIN CHE PEE
M.Sc. (USM), Post Graduate Dip. (UiTM), B.Sc. (Hons) (UKM)

Ketua Pustakawan
 

 

 

 

DATIN WAN MAIZURINA BINTI WAN OTHMAN
MIP (UKM), LLB (Hons) (Mal)

Penasihat Undang-undang

Kemaskini terakhir: 

07/02/2018 - 10:17