Dekan & Pengarah


 1. YBhg. Profesor Dr. Abdullah Bin Ibrahim
  Dekan Kanan
  Kolej Teknologi Kejuruteraan
   
 2. YBrs. Profesor Madya Dr. Ruzaini Bin Abdullah Arshah
  Dekan Kanan
  Kolej Komputeran & Sains Gunaan
   
 3. YBrs. Profesor Madya Dr. Hasan Bin Ahmad
  Dekan Kanan
  Kolej Pengurusan & Kemanusiaan
   
 4. YBrs. Profesor Madya Ir. Dr. Haji Nik Mohd Zuki Bin Nik Mohamed
  Dekan
  Kolej Kejuruteraan
   
 5. YBrs. Profesor Madya Dr. Hamdan Bin Daniyal
  Dekan
  Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
   
 6. YBrs. Profesor Madya Dr. Mahadzir Bin Ishak @ Muhammad
  Dekan
  Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal & Automotif
   
 7. YBrs. Profesor Madya Ir. Dr. Faiz Bin Mohd Turan
  Dekan
  Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan & Mekatronik
   
 8. YBrs. Ir. Dr. Fadzil Bin Mat Yahaya
  Dekan
  Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam
   
 9. YBrs. Ir. Dr. Mohd Bijarimi Bin Mat Piah
  Dekan
  Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia & Proses
   
 10. YBrs. Profesor Madya Ts. Dr. Mohamad Fadli Bin Zolkipli
  Dekan
  Fakulti Komputeran
   
 11. YBrs. Profesor Madya Dr. Mohd Hasbi Bin Ab Rahim
  Dekan
  Fakulti Sains & Teknologi Industri
   
 12. YBrs. Profesor Madya Dr. Mohd Zuki Bin Salleh
  Dekan
  Pusat Sains Matematik
   
 13. YBrs. Dr. Fazeeda Binti Mohamad
  Dekan
  Fakulti Pengurusan Industri
   
 14. YBrs. Dr. Mohamad Hilmi Bin Mat Said
  Dekan
  Pusat Sains Kemanusiaan
   
 15. YBrs. Dr. Nik Aloesnita Binti Nik Mohd Alwi
  Dekan
  Pusat Bahasa Moden
   
 16. YH. Profesor Dato' Dr. Hasnah Binti Haron
  Dekan
  Institut Pengajian Siswazah
  Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa
   
 17. YBhg. Profesor Dr. Md. Mustafizur Rahman
  Dekan
  Penyelidikan
  Jabatan Penyelidikan & Inovasi
   
 18. YBrs. Profesor Madya Dr. Abdul Adam Bin Abdullah
  Dekan
  Inovasi Industri
  Jabatan Penyelidikan & Inovasi
   
 19. YBrs. Dr. Ahmad Johari Bin Mohamad
  Dekan
  Pembangunan Pelajar
  Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni
   
 20. YBrs. Dr. Mansor Bin Sulaiman
  Dekan
  Perkhidmatan Pelajar
  Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni
   
 21. Encik Abd Rahman Bin Haji Safie
  Pro-Pendaftar / Pro-Ketua Pegawai Operasi
  Jabatan Pendaftar
   
 22. YBrs. Dr. Mohamed Ariff Bin Ameedeen
  Pengarah/Ketua Pegawai Teknologi Maklumat
  Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi
   
 23. YBrs. Dr. Mohd Hanafiah Bin Ahmad
  Pengarah/Ketua Pegawai Strategi
  Pusat Hal Ehwal Korporat & Kualiti
   
 24. YBrs. Dr. Mohamad Idris Bin Ali
  Pengarah/Ketua Pegawai Pengurusan Fasiliti
  Pusat Pembangunan & Pengurusan Harta
   
 25. YBrs. Profesor Madya Ir. Dr. Nurul Hazlina Binti Noordin
  Pengarah
  Pusat Jaringan Industri & Masyarakat
  Jabatan Penyelidikan & Inovasi
   
 26. YBrs. Dr. Norhilda Binti Abdul Karim
  Pengarah
  Pusat Kesihatan Universiti
   
 27. YBrs. Profesor Madya Ts. Dr. Mohd Rusllim Bin Mohamed
  Pengarah
  Pusat Inovasi & Daya Saing Akademik
  Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa
   
 28. YBrs. Profesor Madya Dr. Mohd Shahrir Bin Mohd Sani
  Pengarah
  Pusat Pengurusan Akademik
  Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa
   
 29. YBrs. Dr. Mohd Azmir Bin Mohd Azhari
  Pengarah
  Pusat Hubungan Antarabangsa
  Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa
   
 30. Encik Helmi Bin Mohamed Isa
  Pengarah
  Pusat Pemasaran dan Kemasukan Akademik
  Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa
   
 31. YBrs. Dr. Adzhar Bin Kamaludin
  Pengarah
  Pusat Sumber Pengajaran & e-Pembelajaran
  Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa
   
 32. Cik Yong Ying Mei
  Pengarah
  Institut Confucius
  Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa
   
 33. YBhg. Profesor Madya Ts. Dr. Mohd Ruzaimi Bin Mat Rejab
  Pengarah
  Pusat Kerjasama Akademik Jerman
  Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa
   
 34. YBrs. Ts. Dr. Siti Rabiatull Aisha Binti Idris
  Pengarah
  Pusat Ko-Kurikulum
  Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni
   
 35. YBrs. Ir. Dr. Siti Zubaidah Binti Sulaiman
  Pengarah
  Pusat Penempatan & Pembangunan Kerjaya
  Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni
   
 36. YBrs. Profesor Madya Ts. Dr. Hadi Bin Manap
  Pengarah
  Pusat Keusahawanan
  Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni
   
 37. YBrs. Dr. Mahyuddin Bin Ismail
  Pengarah
  Pusat Islam & Pembangunan Insan
  Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni
   
 38. YH. Profesor Dato' Ts. Dr. Rosli Bin Abu Bakar
  Pengarah
  Pusat Sukan dan Kebudayaan
  Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni
   
 39. YBrs. Profesor Madya Dr. Abdul Adam Bin Abdullah
  Pengarah
  Pusat Kejuruteraan Automotif
  Inovasi Industri, Jabatan Penyelidikan dan Inovasi
   
 40. YBrs. Profesor Madya Dr. Muzamir Bin Hasan
  Pengarah
  Pusat Kelestarian Sumber Bumi
  Inovasi Industri, Jabatan Penyelidikan dan Inovasi
   
 41. YBrs. Dr. Ngahzaifa Binti Ab Ghani
  Pengarah
  Pusat Kecemerlangan IBM
  Inovasi Industri, Jabatan Penyelidikan dan Inovasi
   
 42. YBrs. Profesor Madya Ir. Dr. Mohd Fairusham Bin Ghazali
  Pengarah
  Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Aliran Bendaliran Termaju
  Penyelidikan, Jabatan Penyelidikan dan Inovasi
   
 43. YBrs. Profesor Madya Dr. Saiful Nizam Bin Tajuddin
  Pengarah
  Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Bio Aromatik
  Inovasi Industri, Jabatan Penyelidikan dan Inovasi
   
 44. YBrs. Profesor Madya Dr. Gaanty Pragas A/L Maniam
  Pengarah
  Makmal Berpusat
  Penyelidikan, Jabatan Penyelidikan dan Inovasi
   
 45. YBrs. Ts. Dr. Muhamad Bin Mat Noor
  Pengarah
  Penerbit / UMP Press
  Penyelidikan, Jabatan Penyelidikan dan Inovasi
   
 46. YBrs. Dr. Mohd Yuhyi Bin Mohd Tadza
  Pengarah
  Pusat Kecemerlangan Industri (I-COE) Pembinaan
   
 47. YBrs. Profesor Madya Ir. Dr. Fahmi Bin Samsuri
  Pengarah
  Pusat Kecemerlangan Industri (I-COE) Elektrik
   
 48. YBrs. Dr. Nina Suhaity Binti Azmi
  Pengarah
  Pusat Kecemerlangan Industri (I-COE) Bioteknologi
   
 49. YBrs. Dr. Ngahzaifa Binti Ab Ghani
  Pengarah
  Pusat Kecemerlangan Industri (I-COE) ICT
   
 50. YBrs. Profesor Madya Dr. Abdul Adam Bin Abdullah
  Pengarah
  Pusat Kecemerlangan Industri (I-COE) Automotif
   
 51. Tuan Ahmad Fauzi Bin Ahmad Bakti
  Ketua
  Bahagian Keselamatan
   
 52. Encik Mohd Akram Bin Abdul Razak
  Ketua
  Unit Audit Dalam
   
 53. Encik Asri Bin Haji Zainudin
  Ketua
  Unit Pengurusan Risiko
   
 54. YBrs. Ts. Muhammad Hairynizam Bin Muhd Taib
  Ketua
  Unit Pengurusan keselamatan & kesihatan Pekerjaan
  Pejabat Naib Canselor
   
 55. YBrs. Dr. Fatmawati Binti Latada
  Ketua
  Unit Perundingan dan Bantuan Staf (EAP)
  Pejabat Naib Canselor

Kemaskini terakhir: 

16/10/2019 - 20:01