Pekerjaan Penyelidikan


UMP menawarkan pelajar siswazah di bawah geran penyelidik untuk mengikuti skim Pembantu Penyelidik seperti berikut :

  1. Skim Pelajar Bekerja (SPB)
    Pembayaran upah berdasarkan hari bekerja dan kelayakan.
     
  2. Skim Pembantu Penyelidik Siswazah ( SPPS )
    Pembayaran upah berdasarkan bulanan dan kelayakan.