Geran & Pembiayaan


Terdapat pelbagai sumber dana yang berjaya diperolehi dan dianuerahkan kepada penyelidik-penyelidik UMP untuk menjalankan kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan (R&D) samada daripada agensi kerajaan, swasta atau antarabangsa. UMP sendiri menyediakan peruntukan untuk membantu meningkatkan budaya penyelidikan dan pengkomersilan di sini. Berikut adalah senarai dana yang diterima dan disediakan oleh UMP sepanjang tahun.

GERAN DALAMAN

 1. UMP Research Grant Scheme
 2. UMP Postgradute Research Grants Scheme (PGRS)
 3. UMP Seed Money Research Grant
 4. Geran Pra-Pengkomersilan
 5. UMP Commercialization SeedFund

GERAN KEBANGSAAN

 1. RACE - Research Acculturation Collaborative Effort
 2. Fundamental Research Grant Scheme - FRGS
 3. ERGS - Exploratory Research Grant Scheme
 4. PRGS - Fundamental Research Grant Scheme
 5. LRGS - Long Term Research Grant Scheme
 6. MOSTI - eR&D (ScienceFund, Technofund & Innofund)
 7. MTUN COE – Malaysia Technical University Network Centre of Excellence
 8. NRGS – Ministry of Agriculture
 9. RAGS – Research Acculturation Grant Scheme
 10. KTP – Knowledge Transfer Programme

GERAN ANTARABANGSA

 1. Malaysia Toray Science Foundation (MSTF)
 2. US Civilian & Research Development Foundation Global
 3. University of Seoul, Korea
 4. DOE-MIT-Government of India