-A A +A

Penolong Naib Canselor


YH. PROFESOR DATO’ DR. MASHITAH BINTI MOHD. YUSOFF
DSAP.

Ph.D (Wichita State), M.A. (W. Michigan), B.S. (Wichita State)


Penolong Naib Canselor
(Jabatan Hal Ehwal Korporat & Kualiti)

 

 

 

PROFESOR DR. JAMIL BIN ISMAIL
 

Ph.D (Imperial College,London), B.Sc. (UKM)


Penolong Naib Canselor
(Jabatan Jaringan Industri & Masyarakat)