Buku Peraturan & Panduan Akademik 2016


buku-peraturan-panduan-akademik-2016

Pindaan

Pindaan Bahagian I, II, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII dan XIII telah diluluskan di Mesyuarat Senat Kali Ke-118, Bil 8/2015 pada 28 September 2015.
Edisi Penambahbaikan 2015 ini mula berkuatkuasa pada 1 Oktober 2015 dan dengan ini Edisi Penambahbaikan 2013 adalah dibatalkan.

Mua turun: buku-peraturan-panduan-akademik-2016.pdf
 

Kategori: