-A A +A
 
2423
sukum-ump-2018
2393
ump-p4p-2018
P4P
2252
UMP-MyGift
MyGift UMPMyGift UMP adalah merupakan satu usaha mengumpul sumbangan daripada...
773
perpustakaan-ptmk
Perpustakaan UMP Kampus PekanBangunan Perpustakaan UMP Pekan berkeluasan 16,000...
414
pelajar-ump
Keistimewaan dan Keunikan Teknologi bermula di sini.IPT berstatus MSC.Pemegang...
372
2435
2423
2402
2393
2306
2252
2210
1433
1129
1072
952
858
773
414
372

tab-alumni
Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni (SAFFAD)
Tel: +609-549 2545 (Kampus Gambang)
Tel: +609-424 5727 (Kampus Pekan)
Web: http://saffad.ump.edu.my
UMP Mobile

Description

The University Malaysia Pahang mobile apps allows you to stay connected to the university. The features included in the apps such as UMP General Info, Prospectus for Undergraduate & Postgraduate students and Staff Directory.

Development by
Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi (PTMK), Universiti Malaysia Pahang

EDASHBOARD DENGUE

Description

Strategic Dashboard ini adalah merupakan one-stop centre yang serba lengkap di dalam aspek pemantauan wabak denggi, membantu membuat keputusan, peramalan kes denggi berdasarkan formula yang bersesuaian,alert / peringatan atau pemakluman kepada stakeholder,orang awam secara automasi.

Development by
Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi (PTMK), Universiti Malaysia Pahang

ALUMNI UMP

Description

The Alumni University Malaysia Pahang mobile app allows you to stay connected to the university and other alumni. These are the features included in the apps such as News, Magazine, MyGift, Social, Event, Promotion, Recruitment, Directory and Gallery.

Development by
IBM Centre of Excellence, Universiti Malaysia Pahang

VocBLAST!

Description

VocBlast is a vocabulary app that contains specialised vocabulary, in particular engineering and technology vocabulary selected from Universiti Malaysia Pahang students' course books. VocBlast consists of ten (10) vocabulary games with two (2) to three (3) sub levels that are arranged according to level of difficulty. VocBlast can be used as an educational app for students majoring in engineering and technology in higher learning institutions and matriculation centres. It can also be used by upper secondary school pupils in science stream.

Content Development
Dr. Zuraina Ali and Team PBMSK, UMP

Development by
IBM Centre of Excellence, Universiti Malaysia Pahang


Latar Belakang

Data terbuka merujuk data kerajaan yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan. Ia berperanan sebagai penggerak dalam inisiatif kerajaan berpaksikan rakyat.

Pelaksanaan data terbuka dapat meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Di samping itu, ia juga dapat meningkatkan produktiviti dan ekonomi negara melalui industri/inovasi baharu dengan penglibatan rakyat dan komuniti perniagaan.

Maklumat lanjut mengenai Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam boleh dirujuk melalui pekeliling berikut:
Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2015 - Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam

 

Data Terbuka Universiti Malaysia Pahang

Universiti Malaysia Pahang menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk memaparkan set data yang boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut :
 

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.
 

Data Terbuka UMP di data.gov.my

BIL TAJUK PAUTAN
1. PERATUSAN STATUS PEKERJAAN GRADUAN UMP TAHUN 2015
(data dihantar dan dimasukkan bersama agensi lain dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi)
KLIK DISINI
2. BILANGAN PROGRAM PENGAJIAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN BAGI PERINGKAT PHD DI UNIVERSITI AWAM 2015
(data dihantar dan dimasukkan bersama agensi lain dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi)
KLIK DISINI
3. BILANGAN PROGRAM PENGAJIAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN BAGI PERINGKAT SARJANA DI UNIVERSITI AWAM 2015
(data dihantar dan dimasukkan bersama agensi lain dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi)
KLIK DISINI
4. BILANGAN PROGRAM PENGAJIAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN BAGI PERINGKAT SARJANA MUDA DI UNIVERSITI AWAM 2015
(data dihantar dan dimasukkan bersama agensi lain dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi)
KLIK DISINI
5. BILANGAN PROGRAM PENGAJIAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN BAGI PERINGKAT LAIN-LAIN DI UNIVERSITI AWAM 2015
(data dihantar dan dimasukkan bersama agensi lain dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi)
KLIK DISINI

 

Data Terbuka UMP

BIL TAJUK FORMAT
1. Senarai kepakaran staf akademik UMP mengikut bidang tahun 2016 EXCEL
2. Jumlah pelajar prasiswazah berdaftar tahun 2011-2015 EXCEL
3. Jumlah pelajar prasiswazah bergraduat tahun 2011-2015 EXCEL
 

Lokasi

ump-location

 

HUBUNGI KAMI

Universiti Malaysia Pahang

26600 Pekan,
Pahang Darul Makmur

Tel: +609 424 5000
Fax: +609 424 5055
Emel: pro[at]ump.edu.my


ump-helpdeskUMP HELPDESK
Aduan / Maklumbalas

ump-speakupSPEAKUP!
Kami sedia membantu.

 

E-Community