Ketua Pegawai Maklumat (CIO)


DR. MOHAMED ARIFF BIN AMEEDEEN
 

Pengarah
Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi (PTMK)
Universiti Malaysia Pahang


Ketua Pegawai Maklumat (CIO)