-A A +A

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)


EN. ROSLAN BIN AWANG ABDUL RAHMAN
 

Pengarah
Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi (PTMK)
Universiti Malaysia Pahang


Ketua Pegawai Maklumat (CIO)