Keputusan Peperiksaan


Para Pelajar Universiti Malaysia Pahang boleh menyemak keputusan peperiksaan akhir pada setiap semester melalui :

  • Secara online di e-Community masing-masing
  • Di Fakulti masing-masing