Visi, Misi, Objektif, Falsafah & Nilai Teras


Visi

Universiti Teknologi Terunggul

Misi

Kami menyediakan pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan bertaraf dunia dalam ekosistem kejuruteraan dan teknologi kreatif dan inovatif yang memaksimumkan potensi insan untuk manfaat masyarakat.

Objektif

  1. Melahirkan graduan yang berketerampilan melalui program kejuruteraan dan teknologi yang kompetitif.
  2. Menerajui inisiatif terkini dalam bidang penyelidikan yang berkaitan dengan industri.
  3. Menjadi peneraju dalam menyediakan perkhidmatan kepada industri dan masyarakat berdasarkan nic dan bidang kepakaran.
  4. Diiktiraf sebagai sebuah institusi yang mengamalkan pengurusan dan budaya kerja cemerlang.

Falsafah

Kepercayaan bahawa ilmu adalah amanah Allah kepada manusia sebagai khalifah untuk dimanfaatkan. Penekanan kepada ilmu gunaan yang dipraktikkan oleh insan berakhlak akan menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran sejagat.

Nilai Teras

  • Hubungan yang kuat dengan Yang Maha Pencipta.
  • Teguh dalam mempertahankan prinsip yang disepakati.
  • Kreatif dalam membuat keputusan yang bijaksana.
  • Cekal dalam menghadapi cabaran.
  • Proaktif dalam tindakan.