Hubungi Kami


UMP Pekan

Universiti Malaysia Pahang
26600 Pekan Pahang
Tel: +609-4245000
Fax: +609-4245055
Emel: pro[at]ump.edu.my

Kampus Gambang

Universiti Malaysia Pahang
Lebuhraya Tun Razak
26300 Gambang, Kuantan
Pahang Darul Makmur

 

Prasiswazah
Bahagian Pengurusan Akademik (BPA), Kampus Pekan
Tel :+609-424 5252
Fax :+609-424 5262
Bahagian Pengurusan Akademik (BPA), Kampus Gambang
Tel: +609-549 2550
Fax: +609-549 2555
Web: http://bpa.ump.edu.my

Pascasiswazah
Institut Pengajian Siswazah (IPS)
Tel: +609-549 3197 / 3198
Fax: +609-549 3190
Email: ips[at]ump.edu.my
Web: http://ips.ump.edu.my

Pembelajaran Sepanjang Hayat
UMP Advanced Education (UMP Advanced)
Tel: +609 549 3375 / 3376 / 3364
Fax: +609 549 3384
Email: info[at]ump-ae.com.my
Web: http://umpadvanced.ump.edu.my

Penyelidikan
Jabatan Penyelidikan & Inovasi (JPNI)
Tel: +609-549 2656 / 2088
Fax: +609-549 3382
Email: research[at]ump.edu.my
Web: http://research.ump.edu.my

Industri
Jabatan Jaringan Industri & Masyarakat (ICON)
Tel: +609-549 2790
Email: icon[at]ump.edu.my
Web: http://icon.ump.edu.my

Antarabangsa
Pejabat Antarabangsa (IO)
Tel: +609-549 2631
Fax: +609-549 2698
Email: io[at]ump.edu.my
Web: http://io.ump.edu.my

Pelajar & Alumni
Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni (SAFFAD)
Tel: +609-549 2545 (Gambang Campus)
Tel: +609-424 5700 (Pekan Campus)
Web: http://saffad.ump.edu.my

Pembekal (Vendor)
Unit Perolehan, Jabatan Bendahari
Tel: +609-5492064
Fax: +609–5492066
Web: http://bendahari.ump.edu.my

Keselamatan Laman Web/Portal
Emel: web.security[at]ump.edu.my