Fakulti


FACULTY CONTACT
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia dan Proses Tel: +609-549 2888 | Fax: +609-549 2889
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam Tel: +609-549 2999 | Fax: +609-549 2998
Fakulti Komputeran Tel: +609-549 2133 | Fax: +609-549 2144
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Tel: +609-424 6000 | Fax: +609-424 6111
Fakulti Sains dan Teknologi Industri Tel: +609-549 2767 | Fax: +609-549 2766
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik Tel: +609-549 2688 | Fax: +609-549 2689
Fakulti Pengurusan Industri Tel: +609-549 2166 | Fax: +609-549 2167
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Automotif Tel: +609-424 5800 | Fax: +609-424 5888