Kenapakah harus memilih UMP?


 1. IPT berstatus MSC.
 2. Pemegang status sebagai universiti digital pertama di Pantai Timur.
 3. Pusat Kecemerlangan Inisiatif Kampus Akademik yang pertama di Malaysia hasil kerjasama HeiTech Padu Berhad dan IBM Malaysia pada tahun 2011.
 4. Penubuhan Pusat kajian Nadir Bumi (Rare Earth Research Centre) yang menyumbangkan kepada peluang yang besar bagi penyelidik untuk meneroka serta membangunkan teknologi baharu khususnya dalam bidang Nadir Bumi (Rare Earth)
 5. Pusat Kecemerlangan Industri (I-CoE) hasil kerjasama dengan Miyazu Sdn.Bhd. bagi bidang acuan tekap (die and mould)
 6. Pusat Kecemerlangan Industri (I-CoE) Sapura Industrial Berhad bagi pembangunan Sistem Suspensi.
 7. Pusat Kecemerlangan Industri (I-CoE) Keysight bagi pemindahan serta perkongsian teknologi dalam bidang Radio Frekuensi dan Wireless.
 8. Pusat Kecemerlangan (I-CoE) Contruction Industry Development Board (CIDB) bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan dengan menyediakan khidmat latihan dan melengkapkan kemahiran serta pengetahuan kritikal berkaitan industri pembinaan.
 9. Pusat Kecemerlangan Industri (I-CoE) Bioteknolgi pula ditubuhkan untuk memberi nilai tambah dari segi teknikal dan kemahiran insaniah kepada bakal graduan dalam bidang teknologi di seluruh Malaysia.
 10. Program apprentis dengan Malaysia Automotive Institute (MAI) dalam pembangunan modal insan pelajar.
 11. Perintis pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills).
 12. IPTA pertama terima Persijilan OHSAS 18001:1999 pada tahun 2007
 13. Program Dwi Ijazah iaitu hasil kerjasama dengan university di Jerman, Hochscule Karlsruhe Und Wirtschaft (HsKA).
 14. Pemangkin Program Dwi Ijazah dalam Kejuruteraan Perniagaan iaitu kerjasama dengan Reitlingen University (RU) Jerman bagi mengembangkan Kejuruteraan Perniagaan Di Malaysia.
 15. Menawarkan Program Teknologi Kejuruteraan dalam bidang Elektrik, Tenaga dan Persekitaran hasil kerjasama dengan Northern lllinois Universiti Amerika Syarikat.
 16. Program Teknologi Kejuruteraan Farmaseutikal dengan Institute of Technology
 17. Penubuhan Makmal Berpusat yang pertama di Pantai Timur pada tahun 2011.
 18. Makmal tercanggih dan terbaik di Pantai Timur.
 19. Program kerjasama dengan University of South Queensland Australia Teknologi bagi Kejuruteraan Pengurusan Inrastruktur.
 20. Menubuhkan Makmal Berpusat yang pertama di Pantai Timur pada tahun 2011.
 21. Makmal tercanggih dan terbaik di Pantai Timur.
 22. Kompleks Sukan bertaraf dunia.Sport Flooring yang menepati piawaian antarabangsa dan keluasan lantai terbesar daripada institusi pengajian tinggi (IPT) lain di Malaysia yang boleh memuatkan 12 gelanggang badminton.
 23. Pusat Sukan tumpuan bola keranjang Malaysia.
 24. Kemudahan Internet Wifi dan Sistem e-Community di dalam kampus.
 25. Pengguna bandwidth dan TM Hotzone terbesar di Pantai Timur.
 26. Universiti terawal menubuhkan Pusat Bahasa Mandarin dan Kebudayaan (MLCC) pada tahun 2011.
 27. Mempunyai Pusat Kerjaya & Akademik Jerman (GACC)
 28. Lokasi strategik UMP di Zon Perindustrian.
 29. Kolaborasi dan jalinan kerjasama erat dengan industri, syarikat korporat dan universiti ternama dalam dan luar negara.
 30. Penawaran pelbagai program pengajian kejuruteraan dan teknikal yang berkualiti dan diiktiraf.
 31. Kecemerlangan dalam penyelidikan dan inovasi.
 32. Penubuhan Pusat Tadbir Urus & Integriti (FGIC) di bawah naungan Fakulti Pengurusan Industri (FIM) daripada kluster penyelidikan Pimpinan Strategik dan Governan fakulti.