Bagaimanakah cara permohonan bagi program pengajian Prasiswazah Antarabangsa di UMP?


Bagi permohonan program pengajian prasiswazah antarabangsa sila layari website berikut http://apps-oss.ump.edu.my/iusios/

Sebarang pertanyaan boleh hubungi Bahagian Pengurusan Akademik (BPA) UMP di talian berikut:

Unit Pengambilan Pelajar Antarabangsa & Kerjasama Luar
Bahagian Pengurusan Akademik (BPA), UMP Pekan
Universiti Malaysia Pahang
26000 Pekan
Tel. : +609-424 5252 / 5270
Fax : +609-424 5262
Email : bpa@ump.edu.my

Bahagian Pengurusan Akademik (BPA), UMP Gambang Campus
Tel. : +609-549 2550
Fax : +609-549 2555
Web: http://bpa.ump.edu.my