Bagaimanakah cara memohon program pengajian Pascasiswazah


1. Program Sarjana Secara Kerja Kursus (Master by Coursework)

 • Layari portal Institut Pengajian Siswazah di ips.ump.edu.my
 • Pilih Senarai Program yang ditawarkan
 • Klik permohonan atas talian
 • Isi borang permohonan
 • Lengkapkan maklumat berikut:
 1. Maklumat diri
 2. Maklumat akadmik
 3. Pengalaman pekerjaan
 4. Maklumat kajian
 5. Muat naik dokumen yang diperlukan
 6. Buat pembayaran
 • Klik butang hantar
 • Tamat

2. Program Sarjana & Doktor Falsafah Secara Penyelidikan (Master and Doctor Philosophy by Research)

 • Layari portal Institut Pengajian Siswazah di ips.ump.edu.my
 • Pilih Senarai Program yang ditawarkan
 • Klik permohonan atas talian
 • Isi borang permohonan
 • Lengkapkan maklumat berikut:
  1. Maklumat diri
  2. Maklumat akadmik
  3. Pengalaman pekerjaan
  4. Maklumat kajian
  5. Muat naik dokumen yang diperlukan
  6. Buat pembayaran
 • Klik butang hantar
 • Tamat