Apakah matlamat UMP dalam mendidik para pelajar?


UMP ditubuhkan bagi menerajui pembangunan modal insan dalam bidang Kejuruteraan dan Teknologi. Bagi mencapai tujuan ini, empat produk teras telah ditetapkan iaitu pengetahuan teknikal, kemahiran teknikal, soft skills, dan kemahiran keusahawanan. Nisbah teori berbanding kemahiran praktikal yang ditawarkan di universiti ini ialah 60:40. Selain latihan industri, para pelajar didedahkan juga cara menggunakan alat simulasi dan alat bantuan mengajar. Konsep praktis ini diperlukan lagi dengan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar (student centered learning).