Apakah kursus-kursus yang ditawarkan UMP?


UMP menawarkan pelbagai program pengajian kejuruteraan dan teknikal yang berkualiti dan diiktiraf pada peringkat Diploma, Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Lanjutan. Kursus-kursus yang ditawarkan dapat dilihat pada menu ‘Prasiswazah’, ‘Prasiswazah Antarabangsa’ dan ‘Pascasiswazah’.

Antara program ditawarkan di UMP adalah Program Dwi Ijazah iaitu hasil kerjasama dengan universiti di Jerman, Hochscule Karlsruhe Und Wirtschaft (HsKA); pemangkin bagi Program Dwi Ijazah dalam Kejuruteraan Perniagaan iaitu Kerjasama dengan Reutlingen Universiti (RU), Jerman bagi mengembangkan Kejuruteraan Perniagaan di Malaysia; Program Teknologi Kejuruteraan dalam bidang Elektrik, Tenaga dan Persekitaran dengan Northern Illinois University (NIU), Amerika Syarikat; serta Program Teknologi Kejuruteraan Farmaseutikal dan Program Teknologi bagi Kejuruteraan Pengurusan Infrastruktur.