Mengapa UMP jadi pilihan?


Keistimewaan dan Keunikan Teknologi bermula di sini.

 • IPT berstatus MSC.
 • Pemegang status sebagai universiti digital pertama di Pantai Timur.
 • 5 bintang bagi penarafan data MyMohes Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
 • 5 bintang bagi penarafan Malaysia Government Portals and Websites Assessment (MGPWA)
 • Pusat Kecemerlangan Inisiatif Kampus Akademik yang pertama di Malaysia hasil kerjasama HeiTech Padu Berhad dan IBM Malaysia pada tahun 2011.
 • Penubuhan Pusat Kajian Nadir Bumi (Rare Earth Research Centre) yang menyumbangkan kepada pembangunan industri-industri dan menyediakan peluang yang besar bagi penyelidik untuk meneroka serta membangungkan teknologi baharu khususnya dalam bidang Nadir Bumi (Rare Earth).
 • Pusat Kecemerlangan Industri (I-CoE) hasil kerjasama dengan Miyazu Sdn. Bhd. bagi bidang acuan tekap (die and mold)
 • Pusat Kecemerlangan Industri (I-CoE) Sapura Industrial Berhad bagi pembangunan Sistem Suspensi.
 • Pusat Kecemerlangan Industri (I-CoE) Agilent Technologies bagi pemindahan serta perkongsian teknologi untuk mewujudkan program sarjana muda dan sarjana secara kerja kursus dalam bidang Radio Frekuensi dan Wireless.
 • Pusat Kecemerlangan Industri (I-CoE) Construction Industry Development Board (CIDB) bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan dengan menyediakan khidmat latihan dan melengkapkan kemahiran serta pengetahuan kritikal berkaitan industri pembinaan.
 • Pusat Kecemerlangan Industri (I-CoE) Bioteknologi pula ditubuhkan untuk memberi nilai tambah dari segi teknikal dan kemahiran insaniah kepada bakal graduan dalam bidang teknologi di seluruh Malaysia.
 • Program apprentis dengan Malaysian Automotive Institute (MAI) dalam pembangunan modal insan pelajar.
 • Perintis pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills).
 • IPTA pertama terima Persijilan OHSAS 18001:1999 pada tahun 2007.
 • Program Dwi Ijazah iaitu hasil kerjasama dengan universiti di Jerman, Hochscule Karlsruhe Und Wirtschaft (HsKA).
 • Pemangkin Program Dwi Ijazah dalam Kejuruteraan Perniagaan iaitu kerjasama dengan Reutlingen University (RU), Jerman bagi mengembangkan Kejuruteraan Perniagaan di Malaysia.
 • Menawarkan program Teknologi Kejuruteraan dalam bidang Elektrik, Tenaga dan Persekitaran hasil kerjasama dengan Northern Illinois University (NIU) Amerika Syarikat.
 • Program Teknologi Kejuruteraan Farmaseutikal dengan Institute of Technology Tallaght, Ireland.
 • Program kerjasama dengan University of South Queensland Australia Teknologi bagi Kejuruteraan Pengurusan Infrastruktur.
 • Menubuhkan Makmal Pusat yang pertama di Pantai Timur pada tahun 2011.
 • Makmal tercanggih dan terbaik di Pantai Timur.
 • Kompleks Sukan bertaraf dunia. Sport Flooring yang menepati piawaian antarabangsa dan keluasan lantai terbesar daripada institusi pengajian tinggi (IPT) lain di Malaysia yang boleh memuatkan 12 gelanggang badminton.
 • Pusat sukan tumpuan bola keranjang di Malaysia.
 • Kemudahan Internet Wifi dan Sistem e-Community di dalam kampus.
 • Pengguna bandwidth dan TM Hotzone terbesar di Pantai Timur.
 • Universiti terawal menubuhkan Pusat Bahasa Mandarin dan Kebudayaan (MLCC) pada tahun 2011.
 • Mempunyai Pusat Kerjaya & Akademik Jerman (GACC).
 • Lokasi strategik UMP di Zon Perindustrian.
 • Kolaborasi dan jalinan kerjasama erat dengan industri, syarikat korporat dan universiti ternama dalam dan luar negara.
 • Penawaran pelbagai program pengajian kejuruteraan dan teknikal yang berkualiti dan diiktiraf.
 • Prasarana yang lengkap, selesa dan sejahtera.
 • Kecemerlangan dalam penyelidikan dan inovasi.
 • Mobiliti pelajar menjelajah ke 37 buah negara di dunia.