Central Lab


Idea penubuhan Makmal Berpusat adalah bermula pada tahun 2009. Idea penubuhan ini adalah untuk membangunkan makmal dalam menyediakan perkhidmatan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk semua pengguna sama ada terdiri daripada warga UMP mahu pun organisasi luar.

Makmal Berpusat yang telah mula beroperasi sejak Disember 2010 menerima lantikan Pengarah pertama iaitu En Abd Aziz Mohd Azoddein berkuat kuasa pada 1 April 2011. Manakala bermula 1 Januari 2012, Makmal Berpusat telah dinaik taraf sebagai Pusat Tanggungjawab bagi memperluaskan peranannya. Pada 1 Oktober 2012, Makmal Berpusat menerima lantikan baharu di mana Profesor Dr. Mashitah Mohd Yusoff sebagai pengarahnya.

Services: 

Menerima jenis sampel dari pelanggan yang merangkumi tujuh bidang berikut:

  • Petrokimia (Petrochemical)
  • Persekitaran (Environment)
  • Bahan (Material)
  • Farmaseutikal, Barangan Penjagaan Peribadi & Kosmetik (Pharmaceutical, Toiletries & Cosmetics)
  • Pertanian & Produk Semulajadi (Agriculture & Natural Product)
  • Perubatan & Hygiene Industri (Medical & Industrial Hygiene)
  • Makanan (Foodstuff)

Address: 

Central Lab
Universiti Malaysia Pahang
Lebuhraya Tun Razak
26300 Kuantan
Pahang Darul Makmur

Contact: 

Tel : 09-549 3351
Fax : 09-549 3353
Email : ucl@ump.edu.my
Web: http://centrallab.ump.edu.my