CREATE 2009 Vol. 4 (Oct-Dec)


"..... Sultan Ahmad Shah merupakan seorang Raja, pembina dan jurutera yang membawa nikmat pembangunan dan kemajuan amat bernilai kepada negeri Pahang Darul Makmur sepanjang 35 tahun pemerintahan baginda."

create-2009-4.pdf