Mesyuarat Jawatankuasa Pengarah Antarabangsa Universiti Awam (JKPA) kali ke-15


Dates: 

Friday, 15 February 2019 - 8:00am to 5:00pm

Venue: 

Dewan Senat, Canseleri Tun Abdul Razak, Universiti Malaysia Pahang, Pekan