Services to Industries


DEPARTMENT SERVICES CONTACT
Centre of Excellence for Advanced Research in Fluid Flow (CARIFF)
 • Penyelidikan & Pembangunan Penyelidikan dan pembangunan dalam bidang yang berkaitan aliran bendalir maju dengan memberi tumpuan pada saluran paip dan pengurangan geseran, multiphase mixing, minyak dan gas, computational fluid dynamics, aliran reaktif dan sebagainya.
 • Latihan Menawarkan khidmat latihan seperti Latihan CFD Asas, latihan lanjutan CFD dan pengekstrakan dan semburan herba pengeringan.

Tel : 09-549 3227
Fax : 09-549 3250
Email : cariff.ump@gmail.com
Web: http://cariff.ump.edu.my

Centre for Earth Resources Research & Management (CERRM)
 • Menjalankan penyelidikan untuk meningkatkan perkhidmatan dan perundingan kepada masyarakat dan industri;
 • Menawarkan pelbagai disiplin kemahiran dan kepakaran daripada penyelidik;
 • Menawarkan ijazah lanjutan dan melahirkan siswazah yang berkualiti tinggi dengan kemahiran tersedia untuk industri;
 • Memberi perundingan kepada agensi-agensi kerajaan dan industri;
 • Menjalankan penyelidikan multi-disiplin dengan menjalinkan kolaborasi antarabangsa;
 • Membangunkan sumber dan infrastruktur untuk penyelidikan, perkhidmatan dan latihan;
 • Menjana hasil pendapatan melalui perkhidmatan dan kursus latihan;
 • Menggalakkan rangkaian kerjasama tempatan, nasional dan antarabangsa dalam kalangan ahli akademik dan professional; dan
 • Perundingan dan Perkhidmatan berkaitan alam sekitar seperti pengelasan sungai dan kajian pencemaran, kajian lembangan sungai, tasik dan kajian takungan, rawatan air sisa perindustrian, perlindungan hakisan pantai, penambakan tanah, air bawah tanah, sisa pepejal dan tapak pelupusan serta kawalan pencemaran udara.

Tel : 09-549 2999
Fax : 09-549 3347
Email : cerrm@ump.edu.my
Web: http://cerrm.ump.edu.my

Automotive Engineering Centre (AEC)
 • Pusat Servis Kenderaan
  1. Menyediakan khidmat penyelenggaraan kenderaan universiti, staf dan pelajar UMP dengan kadar yang berpatutan
 • Menyediakan kemudahan peralatan di makmal bagi khidmat teknikal
  1. Eddy Current Dynamometer
  2. Small Scale Dynamometer
  3. Chassis Dynamometer
  4. Sf1020-Probench
  5. Semi Anechoic Chamber
  6. Shock Absorber Test Rig
  7. Vibration Equipment
  8. Hot Press Forming Laboratory Scale

Tel : 09-424 6344
Fax : 09-424 6345
Email : adam@ump.edu.my
Web: http://aec.ump.edu.my

Central Lab

Menerima jenis sampel dari pelanggan yang merangkumi tujuh bidang berikut:

 • Petrokimia (Petrochemical)
 • Persekitaran (Environment)
 • Bahan (Material)
 • Farmaseutikal, Barangan Penjagaan Peribadi & Kosmetik (Pharmaceutical, Toiletries & Cosmetics)
 • Pertanian & Produk Semulajadi (Agriculture & Natural Product)
 • Perubatan & Hygiene Industri (Medical & Industrial Hygiene)
 • Makanan (Foodstuff)

Tel : 09-549 3351
Fax : 09-549 3353
Email : ucl@ump.edu.my
Web: http://centrallab.ump.edu.my

IBM Centre of Excellence (IBMCOE)
 • Menjalankan kursus-kursus yang menjurus kepada persijilan profesional dari pihak IBM kepada pelajar (contoh : Z/OS System).
 • Menyediakan “Professional Certification Test Center” bagi kursus-kursus profesional yang ditawarkan pihak IBM, Oracle, Microsoft dan sebagainya.
 • Menjalankan kerja-kerja penyelidikan yang berkaitan dengan pembangunan sistem dan perisian juga penyelidikan berkaitan masalah industri komputer yang lain.
 • Menjalankan aktiviti kolaborasi dengan badan-badan kerajaan dan swasta, Institusi Pengajian Tinggi dan pusat-pusat penyelidikan di dalam dan luar negara yang berkaitan dengan teknologi komputer dan perisian.

Tel : 09-549 2315
Fax : 09-549 2316
Email : ruzaini@ump.edu.my
Web: http://ibmcoe.ump.edu.my

German Academic & Career Centre (GACC)
 1. Jabatan Bahasa
  • Mencari pensyarah GFL yang sesuai
  • Menyelaras peperiksaan DSH
 2. Akademik
  • Menguruskan profesor tamu yang bertanggunjawab bagi kurikulum dan peperiksaan
  • Mewujudkan satu rangkaian secara menyeluruh dengan universiti di Jerman
  • Menguruskan program pertukaran pelajar UMP-HsKA
 3. Pusat Kerjaya
  • Mewujudkan satu rangkaian dengan industri Jerman di Malaysia dan luar negara
  • Mendapatkan biasiswa dari pihak industri
  • Menyelaraskan latihan di Malaysia di Jerman
  • Menganjurkan pameran industri di UMP

Tel : 09-424 5991
Fax : 09-549 2759
Web :http://gacc.ump.edu.my

Mandarin Languages & Culture Centre (MLCC)
 • Menganjurkan kursus bahasa Mandarin untuk para pelajar, orang awam, syarikat-syarikat dan industri.
 • Mengadakan kursus kebudayaan Cina seperti kaligrafi, tradisi teh cina dan sebagainya.
 • Menganjurkan aktiviti untuk para pelajar dalam mendalami dan memahami bahasa Mandarin dan kebudayaan Cina.
 • Membantu dalam perkhidmatan pertukaran pelajar ke universiti di negara China dalam penggunaan bahasa Mandarin dan pilihan universiti yang diperlukan.
 • Pusat Kebudayaan & Bahasa Mandarin (MLCC)

Tel : 09-549 2751
Fax : 09-549 2756
Email : mlcc@ump.edu.my
Web: http://mlcc.ump.edu.my

UMP Holdings Sdn. Bhd.
 1. Perundingan
  Selain daripada kemudahan pajakan dan perkhidmatan teknikal, UMP juga menawarkan perkhidmatan perundingan. Antara perkara-perkara yang tertakluk kepada kepakaran professional dan perundingan yang terdapat di UMP adalah
  • Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli
  • Kejuruteraan Perisian & Sains Komputer
  • Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
  • Kejuruteraan Mekanikal
  • Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan
  • Kejuruteraan Pembuatan & Pengurusan Industri
 2. Teknikal dan servis
  Antara perkhidmatan teknikal yang disediakan ialah
  • Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli
  • Kejuruteraan Awam & Alam Sekitar
  • Kejuruteraan Mekanikal
  • Kejuruteraan Perisian & Sains Komputer
 3. Perkhidmatan servis kereta
 4. Pengurusan hartanah
  • Menyewa peralatan dan kemudahan
  • Menyewa bangunan
  • Pengurusan bangunan
  • Menyewa hostel
  • Menyewa ruang menari komunikasi
  • Pengurusan acara
 5. Pusat Perniagaan ICT
  Permohonan pembangunan Sistem
  • One Stop Centre – menyediakan pelbagai kemudahan ICT serta khidmat nasihat seperti urusan pembelian komputer, pemasangan peralatan ICT,pemasangan antivirus dan sebagainya
  • System Integration and Testing – Pusat Perniagaan ICT menyediakan perkhidmatan proses sistem integrasi, pengujian terhadap sistem dan sebagainya.
  • Rekabentuk Pangkalan Data Bersepadu – menyediakan perundingan untuk proses reka bentuk yang berasaskan pangkalan data bagi memastikan aplikasi sistem untuk akses adalah selamat dalam organisasi.

Tel : 09-549 2789
Fax: 09-549 3288
Email: admin@umpholdings.my / ask@umpholdings.my
Web: http://www.umpholdings.my