Carian:

 

BORANG

BORANG

 

1. BORANG PERMOHOHAN CUTI BERSALIN (PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 14 TAHUN 2010)
2. BORANG PERMOHOHAN BANTUAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK)
3. BORANG PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH
4. BORANG KENAIKAN PANGKAT
5.
6.
7. BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI / CUTI SEPARUH GAJI / CUTI TANPA REKOD / CUTI HAJI
8. BORANG PERMOHONAN MELANJUTKAN PENGAJIAN SECARA SEPARUH MASA (PART-TIME)
9. BORANG PERAKUAN BERSALIN DAN PERMOHONAN CUTI BAGI PEGAWAI WANITA (P.P Bil. 2/98)
10. BORANG PENYERTAAN TRAVEL SAFE : COMMERCE ASSURANCE BERHAD
11. BORANG PERMOHONAN KE LUAR NEGARA DAN KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURANS KESIHATAN DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN
12. BORANG PERUBAHAN TARIKH/NEGARA ATAU PEMBATALAN PERMOHONAN/POLISI PERLINDUNGAN INSURANS KESIHATAN BERADA DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN
13. PANDUAN MENGISI BORANG PERAKUAN PENILAIAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN (STAF AKADEMIK)
14. PANDUAN MENGISI BORANG PERAKUAN PENILAIAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN (STAF BUKAN AKADEMIK)
15. PANDUAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN (STAF AKADEMIK)
16. PANDUAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN (STAF BUKAN AKADEMIK)
16. BORANG TUNTUTAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA STAF AKADEMIK DAN JURUTERA PENGAJAR YANG MENDAPAT KELAYAKAN PROFESIONAL (IR) DALAM TEMPOH PERKHIDMATAN DI UMP (PP UMP BIL 7 TAHUN 2014)
17. PERMOHONAN URUSAN RASMI/ PERSIDANGAN /SEMINAR /PERSENDIRIAN KE LUAR NEGARA
18. GARIS PANDUAN PENAMBAHBAIKAN PROSES KERJA PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN: