Piawaian Prosedur Auditor (S.O.P)

Senarai Semak Juruaudit Dalaman UMP


Sebelum audit

a. Pengesahan kehadiran juruaudit dalam ‘Borang Kehadiran Audit Dalaman
b. Kad Laporan audit PTJ  (PTJ report card) diterima dari PPKPK
c. Borang Audit Dalaman atau rekod Audit Dalaman PTJ yang lepas
d. Borang Audit Dalaman mengikut kategori (Pentadbiran/Makmal/BK atau DK)
e. Jurukamera (dikalangan juruaudit atau wakil PTJ) perlu hadir untuk ambil gambar    ‘major observations’ semasa audit 

Selepas audit

a. Serah Borang Audit Dalaman dan Kad Laporan Audit PTJ  (PTJ report card) kepada PPKPK
b. Dokumentasikan gambar ‘major observations’ semasa audit di dalam Kad  Laporan Audit PTJ  (PTJ report card)
c.  Serah Borang audit 5S yang dilengkapkan dengan markah dan catatan kepada  PPKPK
d  PPKPK  edarkan keputusan Kad Laporan Audit PTJ dalam masa 7 hari  dari tarikh audit.