Sokongan Semua Pihak

  1. Keraguan seperti “mengapakah pengumuman pembuangan ditampalkan untuk  Seiri?’,  “Mengapakah 5S dianggap penting untuk penambahbaikan di bahagian-bahagian tertentu?” harus dilenyapkan.

  2. Setiap ahli jawatankuasa harus sentiasa memberitahu semua pihak mengenai kemajuan pelaksanaan 5S di peringkat jabatan.

  3. Setiap ahli jawatankuasa harus memberi galakan dan bimbingan kepada orang ramai supaya dapat melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti pelaksanaan 5S.