Sebab Amalan 5S (QE) Popular

 1. i
  1. Tempat kerja lebih bersih dan tersusun.
  ii. Tempat kerja lebih selamat.
  iii. Hasilnya mudah dilihat oleh semua orang
  iv. Menjana pemikiran kreatif staf.
  v. Meningkatkan disiplin secara semulajadi.
  vi. Staf berbangga dan menghargai  tempat kerjanya.
  vii. Meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap  perkhidmatan agensi