Rasional Amalan 5S (QE)

  • Penampilan  persekitaran  tempat  kerja  yang  cemerlang  dapat meningkatkan kecekapan  dan  keberkesanan  penyampaian  perkhidmatan  agensi  kerajaan.

  • Amalan  5S  merupakan  satu  teknik  pengurusan  persekitaran  yang  dapat membantu  meningkat  imej  UMP  selain daripada meningkatkan  kecemerlangan penyampaian perkhidmatan  kepada pelanggan.
  • Menurut  Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU),  konsep  Amalan  5S  adalah  mudah  difahami  oleh  semua kakitangan Jabatan kerana:
  •   -terminologi yang diguna pakai adalah mudah;
  •   -konsepnya logik dan bersifat semula jadi terhadap perilaku manusia;
  •   -ia boleh diguna pakai oleh semua jenis Jabatan/Agensi.