Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Promosi


Fungsi dan Tanggungjawab

  1. 1.Merancang dan melaksanakan perancangan aktiviti Promosi bagi setiap tahun (milestone)
    2.Membuat perancangan belanjawan bagi menjalankan aktiviti promosi Amalan 5S Jabatan
    3.Memastikan usaha-usaha promosi pelaksanaan Amalan 5S dilakukan secara aggresif dan berkesan
    4.Memastikan semua staf menyedari tentang pelaksanaan amalan 5S
    5.Menyediakan laporan dan membantu Pengerusi JK Kerja Promosi Peringkat Induk dalam merancang dan     melaksana aktiviti Promosi bagi keseluruhan UMP