Sekretariat Amalan 5S (QE) Universiti

Pusat Pembangunan Korporat & Pengurusan Kualiti
Universiti Malaysia Pahang
Lebuhraya Tun Razak
26300 Gambang, Kuantan
Pahang Darul Makmur
Tel:09-549 3204 / 3207
Faks:09-549 3203