Carta Organisasi
Jawatankuasa Induk Amalan 5S (QE) Universiti


Fungsi dan Tanggungjawab

1.Menentukan matlamat pelaksanaan sistem Amalan 5S Jabatan
2.Membentuk pelan tindakan dan jadual pelaksanaan (Audit, Promosi dan Latihan)
3.Menentukan bajet/sumber kewangan bagi kelancaran program/aktiviti
4.Menetapkan polisi, peraturan serta garis panduan pelaksanaan
5.Menetapkan sistem penghargaan dan ganjaran
6.Mengawasi/menilai kemajuan pelaksanaan
7.Mempraktikkan pembudayaan amalan 5S