Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Latihan


Fungsi dan Tanggungjawab

  1. 1. Merancang dan melaksanakan perancangan aktiviti latihan bagi setiap tahun (milestone)
    2. Membuat perancangan belanjawan bagi menjalankan aktiviti latihan Amalan 5S Jabatan
    3. Memberi taklimat dan memastikan semua staf diberikan pengetahuan mengenai Amalan 5S
    4. Menyediakan laporan dan membantu Pengerusi JK Kerja Latihan Peringkat Induk dalam merancang dan     melaksana aktiviti Latihan bagi keseluruhan UMP