Kesan Pelaksanaan Amalan 5S (QE)

AKTIVITI

KUATITATIF

KUALITTATIF

SISIH

 • Penjimatan ruang
 • Kawalan stok & produk yang cekap
 • Masa pencarian yang pantas
 • Tempat kerja lebih selamat
 • Suasana kerja lebih selesa
 • Mudah mengesan tempat/alat/bahan rosak lebih awal

SUSUN

 • Kawalan stok & produk yang cekap
 • Masa pencarian yang pantas
 • Proses kerja lebih pantas
 • Mengelak kesilapan & kesalahan
 • Kadar kehilangan peralatan rendah
 • Suasana kerja lebih selesa
 • Mendidik disiplin pekerja positif
 • Pekerja terus menjana idea kreatif
 • Moral pekerja tinggi
 • Selamat di tempat kerja
 • Mengamalkan FIFO

SAPU

 • Sistem kawalan stok & produk lebih murah dan menjimatkan
 • Kos kerosakan peralatan rendah
 • Proses kerja pantas dan tidak berulang “right the first time”
 • Kualiti produk bertambah
 • Masa membersih lebih pantas
 • Suasana kerja lebih selesa dan ceria
 • Pekerja terus menjana idea kreatif
 • Moral pekerja tinggi
 • Selamat di tempat kerja

SERAGAM

 • Kos selenggaraan rendah
 • Kos overhead rendah
 • Kecekapan proses meningkat
 • Kuantiti pengeluaran meningkat
 • Rungutan pelanggan rendah
 • Produktiviti pekerja meningkat
 • Mendidik disiplin pekerja positif
 • Pekerja terus menjana idea kreatif
 • Kemahiran pekerja meningkat
 • Pekerja setia kepada organisasi
 • Imej organisasi meningkat

SENTIASA AMAL

 • Kos pengeluaran rendah
 • Produktiviti pekerja meningkat
 • Kualiti produk / perkhidmatan meningkat
 • Memperolehi Sijil 5S
 • Kemalangan sifar ditempat kerja
 • Disiplin pekerja positif dan inovatif
 • Kemahiran pekerja meningkat
 • Kesihatan pekerja bertambah baik
 • Pekerja setia kepada organisasi
 • Budaya kerja berpasukan yang tinggi