Bagaimana Menjayakan Amalan 5S (QE)

  1. Semua staf mesti melibatkan di dalam program 5S.

Semua staf harus memahami 6 sebab munasabah program 5S harus diamal di tempat kerja iaitu:
 
  • tempat kerja yang bersih mempunyai PRODUKTIVITI tinggi
  • tempat kerja yang bersih mempunyai MUTU tinggi
  • tempat kerja yang bersih mengurangkan kos
  • tempat kerja yang bersih memastikan PENGIRIMAN tepat pada masanya
  • tempat kerja yang bersih adalah tempat kerja yang selamat
  • tempat kerja yang bersih mempunyai SEMANGAT PERANGSANG yang tinggi

  • Program 5S akan lebih berkesan jika dijadikan salah satu aktiviti di dalam aktiviti-aktiviti kumpulan kecil seperti Kumpulan Mutu (QC) di bahagian-bahagian.