Hubungkait Amalan 5S (QE) dengan KPI

 

1 PETUNJUK KUANTITATIF – Kecacatan, “Reject”, Masa Pencarian, Kelewatan Proses, Kerosakan Mesin, Kos Penyelenggaraan, Penghantaran Lewat, Aduan Pelanggan, Kemalangan dan lain-lain.
   
2. PETUNJUK PRODUKTIVITI – Buruh, Modal, Proses dan Keuntungan.
   
3. PETUNJUK BUDAYA KERJA – Ketidakhadiran, Penyertaan Pekerja Dalam Aktiviti Penambahbaikan, Menepati Masa, Cadangan/Idea Pekerja dan lain-lain.
   
4.
  • PETUNJUK PRESTASI KESELURUHAN – Jualan, Pasaran, Kos dan Keuntungan.