Hasil Jangkaan Pelaksanaan Amalan 5S (QE)

1 Pengurangan Kos
 
 • a. Mengurangkan inventori
 • b. Menghalang salah letak peralatan dan perkakas
 • c. Menghalang kebocoran minyak, tenaga, bahan mentah dan lain-lain
     
2. Kecekapan
 
 • a. Mengurangkan penggunaan kawasan/tempat
 • b. Penghapusan pencarian peralatan dan pembaziran bahan mentah
 • c. Mempermudahkan kawalan
   
3 Penyelenggaraan
 
 • a. Mengekalkan dan meningkatkan keupayaan mesin, peralatan dan
 • kemudahan-kemudahan yang ada
 • b. Mengekalkan dan meningkatkan keupayaan mesin dan peralatan
 • c. Mengurangkan pembaziran dan kadar kerosakan barangan
   
4. Kualiti
 
 • Meningkatkan produktiviti dan kualiti barangan atau perkhidmatan
   
5. Keselamatan
 
 • a. Menghapuskan keadaan yang merbahaya
 • b. Memperbaiki keadaan tempat kerja
 • c. Menghapuskan tempat kecederaan dan kemalangan
 • d. Mengurangkan kesilapan dan kecuaian
 • e. Mematuhi peraturan-peraturan
   
6. Motivasi
 
 • a. Perhubungan yang baik antara staf
 • b. Membentuk disiplin yang baik
 • c. Membentuk semangat kerjasama dan kerja berkumpulan