Faktor Kejayaan Amalan 5S (QE)

i
  1. Sokongan dan komitmen berterusan dari pengurusan atasan.
ii. 5S bermula dengan kesedaran, latihan, pemantauan dan penilaian.
iii. Semua orang mengamalkannya dan tiada siapa yang memerhati sahaja.
iv. Ulangi putaran 5S untuk mencapai tahap yang lebih tinggi dan menjadikannya budaya.