Faedah Pelaksanaan amalan 5S (QE)

  1. Pelaksanaan  Amalan  5S  akan  menghasilkan  pelbagai faedah dan  kesan positif  kepada pengurusan  organisasi termasuk  dalam  aspek  pengurangan  kos,  kawalan  stok/inventori, urusan penyelenggaraan serta sistem dan proses kerja.