Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Audit


Fungsi dan Tanggungjawab

  1. 1.Merancang dan melaksanakan perancangan aktiviti Audit bagi setiap tahun (milestone)
    2.Membuat perancangan belanjawan bagi menjalankan aktiviti audit Amalan 5S Jabatan
    3.Memastikan audit Amalan 5S dijalankan secara berkala pada jangkamasa yang bersesuaian
    4.Memastikan kaedah pengauditan yang bersesuaian dan berkesan dilaksanakan
    5.Menyediakan laporan dan membantu Pengerusi JK Kerja Promosi Peringkat Induk dalam merancang dan    melaksana aktiviti Promosi bagi keseluruhan UMP