Amalan-amalan 5S (QE)

SHITSUKE SENTIASA AMAL

Mendisiplinkan diri supaya sentiasa mempraktikkan Amalan 5S di tempat kerja.

  i. Sentiasa mematuhi peraturan/etika yang  disediakan sehingga menjadi budaya di tempat kerja.
  ii. Sentiasa bekerjasama. 
    Sentiasa berfkiran positif. 
    Jadikan diri sebagai warga UMP yang berimej tinggi.