Amalan-amalan 5S (QE)

SEISO SAPU

Membersih tempat kerja dan peralatan pejabat dengan rapi supaya bebas dari kekotoran.

  i.
  1. Amalkan  SEISO 5 – 10 minit setiap hari.
  ii. Tugaskan penjaga bagi setiap peralatan/ruang  (ownership).
  iii. Gabungkan aktiviti pembersihan dengan pemeriksaan.