Amalan-amalan 5S (QE)

SEITON  SUSUN

Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas, mudah diambil dan disimpan semula.

  i.
  1. Ikut kaedah “Masuk Dulu Keluar Dulu” (First In First Out) untuk menyimpan sesuatu.
  ii. Wujudkan tempat khas untuk sesuatu barang   dengan jelas
  iii. Semua barang dan tempatnya mesti ditunjuk  dengan label yang jelas.
  iv. Letakkan barang di tempat yang mudah dilihat   dan mudah dikesan.
  v. Letakkan barang di tempat yang mudah  diambil dan disimpan semula.
  vi. Asingkan peralatan eksklusif dengan peralatan  biasa.
  vii. Peralatan yang kerap diguna, diletakkan berhampiran dengan pengguna.