Program/Aktiviti Jawatankuasa Kerja Promosi

Program/Aktiviti Telah Dilaksanakan

 1. Bil.

  Program/Aktiviti

  Tarikh

  1.

  Mesyuarat Jawatankuasa Promosi Bil 1/2011
  -Pelan Perancangan Promosi Amalan 5S
  -Pelantikan AJK JK Promosi Amalan 5S

  9 Mei 2011

  2.

  Perbincangan aktiviti Promosi Amalan 5S (PPKPK & Pengerusi JK Kerja Promosi)

  19 Mei 2011

  3.

  Perbincangan Penerbitan:
  1. Handbook Amalan 5S (QE) UMP (PPKPK)
  2. Buku Panduan Promosi Amalan 5S (QE) (Pn. Ernie)

  2 Jun 2011

  4

  Pengumpulan Carta Jawatankuasa Kerja Promosi PTJ

  Jun 2011

  5

  Penyediaan Buku Panduan Promosi Amalan 5S UMP

  Julai 2011

 

Program/Aktiviti Akan Dilaksanakan

Bil.

Program/Aktiviti

Tarikh

1.

Penerbitan
 • Buku Panduan Promosi Amalan 5S (QE) UMP
 • Cetakan poster pemenang Pertandingan Poster

Sep./ Okt. 2011
November

2.

Penyediaan Arca/Monumen 5S (QE) UMP
 • -Kertas Kerja cadangan
 • -Rekebentuk Arca – En. Khairul JPPH
 • -Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Promosi Bersama Wakil -Penyelidik Fakulti
 • -Kertas Konsep ke YH Dato’NC

24 Ogos 2011
24 Ogos 2011
21 Sept 2011

3

Rewards System

 • Anugerah Inovasi (Cendekia Bitara)
 • Pertandingan Amalan 5S

Sept/Oktober
*Berdasarkan Audit Pensijilan

4.

Pelancaran Amalan 5S
 • -Gotong-royong perdana
 • -Pelancaran Moto
 • -Pelancaran Logo
 • -Pelancaran Buku 5S/Handbook
 • -Penyampaian hadiah Pertandingan Amalan 5S
 • -Penyerahan Poster Amalan 5S ke PTJ
 • -Penyerahan Pelantikan/Sijil Penghargaan Juruaudit

 Dis
*Tertakluk kepada pindaan PPKPK

5

Lawatan Kerja ke Organisasi Luar yang telah dipensijilkan (Super 5S)
 • -Bagi Pemenang Pertandingan Amalan 5S Dan Anugerah Cendekia Bitara

Mac 2012

6.

E-Sudut 5S (E-Community)
Mempamerkan keunikan Amalan 5S PTJ yang telah dipersijlkan untuk rujukan PTJ dan pelanggan luar di Laman Web UMP seperti berikut berdasarkan bulan:
 • -September – Highlight Bendahari & Makmal FKKSA
 • -Oktober – Unit Arkitek JPPH & Pendaftar
 • -November – JHEAA & Keselamatan
 • -Disember –PPKPK & PNC
 • -Januari – UAD & PBMSK
 • -Februari – JHEPA & JPPH
 • -Mac- PTMK  & Pej FKASA
 • -April – UKP & Perpustakaan

September – April 2012