Amalan 5S persekitaran berkualitiuniversiti

Kata Aluan Naib Canselor

PROFESOR DATO’ DR. DAING NASIR IBRAHIM
Naib Canselor Universiti Malaysia Pahang

“Amalan 5S bukanlah sekadar amalan sampingan, sebaliknya ia merupakan agenda dan rutin budaya kerja berkualiti melalui komitmen produktiviti yang berterusan dengan pengisian pengiktirafan, pensijilan, latihan, dan bengkel”

.


Kata Aluan Pengerusi JK Induk Amalan 5S (QE) Universiti

KARTINA BINTI JOHAN @ RAHMAT
Fakulti Kejuruteraan Pembuatan

“Persepsi Amalan 5S harus ditingkatkan sejajar dengan perkembangan terkini. Kesedaran dan penyertaan semua pihak amat perlu dalam usaha memupuk budaya dan amalan kerjaya yang berkualiti. Selain daripada matlamat pengiktirafan, 5S mengandungi mesej besar dalam pembentukan imej dan kecemerlangan sesebuah organisasi”